Sogand Official Website

Sogand - Dramatic

Release Date: 2018 / 11 / 05

Produced by: Mjoobi
Cover Art: Ticiix

باز دعوای دراماتیک
باز شینیونُ و فراموتیک
باز رو دنده لج افتاده
همش اَبروش بالاست و چشم باریک
باز امشبو دیر کرده
حیا رو قورت داده، قی کرده
باز امشبو نیست رفته
معلوم نیست سرش با کی گرمه
نمیدونم چرا هرچی گیره
ماله منه زنه خودش صد جا گیره
شب نیومده فرداش میره
جلو همه موش، برا ما شیره

یه روز کار، یه روز جنگ
یه روز خواب، یه روز منگ
یه روز کار، یه روز جنگ
یه روز خواب، یه روز منگ
یه روزم اونقدر تا خرخره خورده
که میمونه راحت تا سه روز مست
سه روز مست

باز امروز رو قهره با من
زندگی شده دیگه زهر مارم
واسه من شده ختم عالم
واسه منی که شیطونو درس می‌دادم
یه روز کار، یه روز جنگ

یه روز کار، یه روز جنگ
یه روز خواب، یه روز منگ
یه روز کار، یه روز جنگ
یه روز خواب، یه روز منگ
یه روزم اونقدر تا خرخره خورده
که میمونه راحت تا سه روز مست
سه روز مست

باز امروزو قهره با من
زندگی شده دیگه زهر مارم
واسه من شده ختم عالم
واسه منی که شیطونو درس میدادم

یه روز میگه بیداری به چی
قفل کرده از بیکاری بگیر
یکم فکر کن و بعد حرف بزن
ببین دسته کم تو چنده چی داری بگی
من که قیدتو زدم رفت
حالا سرد باش گذشت از سرم برف
هرچی بینمون هدر رفت
بزار بره از رو پل من خَرم رفت

Add a comment...

avatar
  Subscribe  
Notify of